Морамо да одредимо и изводницу купе. То ћемо урадити помоћу Питагорине теореме. Уочимо правоугли троугао чије су катете полупречник основе и висина купе, а хипотенуза је изводница.

May 4, 2020

Kупа
Математика

Површ коју образују праве које садрже тачку S и пролазе кроз тачке кружнице назива се конусна површ. Тело ограничено датим кругом и делом конусне површи назива се купа.

April 26, 2020

Површина и запремина ваљка, задаци за вежбање

April 5, 2020

Ваљак је геометријско тело које се састоји од две основе (базе) и омотача. Основе ваљка чине два круга једнаког полупречника док је омотач ваљка правоугаоник коме је дужина једне странице једнака обиму круга, док jе дужина друге странице једнака висини ваљка.     H – Висина ваљка r – Полупречник ваљка         […]

March 31, 2020

Aко једну од једначина система заменимо збиром или разликом једначина тог система, добијамо систем еквивалентан полазном.

March 26, 2020

како бисте решили систем једначина овом методом, потребно је да изразите једну непознату преко друге из једне једначине, па онда замените у другу једначину и да добијете једначину са једном непознатом коју знате да решите

March 24, 2020

Систем од две линеарне једначине са две непознате х , у чине једначине где су дати реални бројеви (коефицијенти система). Уређени пар за који су тачне обе једнакости тачне зове се решење система. Пример 1. Испитаити да ли је уређен пар (3,1) решење система једначина Да би смо ово проверили морамо да заменимо променљиве, увек […]

March 23, 2020