“Мост на Жепи” Иво Андрић   Уводна мотивација: *Сетите се који сте први текст писца Ива Андрића прочитали, још у петом разреду? Мала помоћ: “ Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова. Они су важнији од кућа, светији од храмова. Свачији и […]

April 30, 2020

Обрађена књижевнотеоријска партија је практично приказана на примерима из Андрићевих приповедака о деци које се раде у истом наставном месецу. Презентација

April 29, 2020