May 13, 2020

May 13, 2020

May 13, 2020

May 13, 2020

У временима када су Турци насртали на нашу земљу и угњетавали наш народ, као отпор ропству стваран је мит о Марку Краљевићу, неустрашивом и непобедивом јунаку који се борио за правду, морал и поштење. Он је опеван као крупан човек изузетне снаге, духовно надмоћан, мудар и одлучан, али и племенит и осећајан, пун људске једноставности и непосредности о чему најбоље сведеоче стихови народне песме “Марко Краљевић укида свадбарину”

March 25, 2020